.

Na strende m'agghje 'ndise atturne o core / de fueche. Na u fa cchjù, ca pozze more. Da “Nu viecchju diarie d'amore” di Pietro Gatti

sabato 23 giugno 2007

La frisa condita

frisa


Na fris' ammuddat' int' all'acqua,


riena scers',


pummdor' e


uegghje di for' addò me,


sal' ca m'ha dat' u Signor'.


A ci ten'a ventr'chien'
na cret'u dasciun'.

P.S.Lo so la foto non è venuta bene,accontentatevi di questa perchè le frise le ho mangiate tutte.